วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

ทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๔ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611221_01_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา.mp3