วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

สุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_07_ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา.mp3