วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

ทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_06_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน.mp3