วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

ฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๔ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)
620105_05_ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก.mp3