วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620202_01_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์โดยไม่ปล่อยใจเกาะทุกข์.mp3