วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๖๓)

๑ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
Pray/ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3