วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การวางกำลังใจในการทำบุญให้เป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑๔ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำบุญให้เป็นสาธารณประโยชน์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620215_01_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการทำบุญให้เป็นสาธารณประโยชน์.mp3