วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พึงละมานะของตน ถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงละมานะของตน ถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620217_01_ปกิณกะธรรมพึงละมานะของตนถือบารมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3