วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กำลังใจแน่วแน่ในความตั้งใจปรารถนาพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๘ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจแน่วแน่ในความตั้งใจปรารถนาพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
620301_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจแน่วแน่ในความตั้งใจปรารถนาพระนิพพาน.mp3