วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ฤาษีผู้นำพาหมู่ชนเอาชนะความกลัวด้วยการสงบใจ(นิทาน ๒๙ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๙ ก.พ. ๖๓-นิทานฤาษีผู้นำพาหมู่ชนเอาชนะความกลัวด้วยการสงบใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
620302_07_นิทานฤาษีผู้นำพาหมู่ชนเอาชนะความกลัวด้วยการสงบใจ.mp3