วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๘ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620203_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบจากนิวรณ์จึงเกิดผล.mp3