วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา(เทศน์ ๑๖ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๓-เทศน์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620217_03_เทศน์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์พึงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยจิตเมตตา.mp3