วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พึงสำรวมกาย วาจา ใจในศีลกรรมบถ ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๗ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมกาย วาจา ใจในศีลกรรมบถ ๑๐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620218_01_ปกิณกะธรรมพึงสำรวมกายวาจาใจในศีลกรรมบถ๑๐.mp3