วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ขันธ์ ๕ เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๒ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620224_05_ปกิณกะธรรมขันธ์๕เป็นตัวกรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3