วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา(ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611121_01_ปกิณกะธรรมหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องของใจในยามปฏิบัติทานศีลภาวนา.mp3