วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตั้งใจทำความดีด้วยความประณีต เป็นทางของความสุขแห่งตน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๙ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยความประณีต เป็นทางของความสุขแห่งตน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
620303_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยความประณีตเป็นทางของความสุขแห่งตน.mp3