วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู(ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑ ก.พ. ๖๓-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชร และการชำระใจเพื่อบูชาครู (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620202_06_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าในยันต์เกราะเพชรและการชำระใจเพื่อบูชาครู.mp3