วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๘ ก.พ. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๘ ก.พ. ๖๓-เทศน์ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620219_03_เทศน์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3