วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

สวดมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๓)

๑ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร
Pray/ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร.mp3