วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

ใคร่ครวญธรรมเมื่อยามบุญให้ผลทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๓ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๓ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธรรมเมื่อยามบุญให้ผลทำให้เกิดปัญญา(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
620322_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธรรมเมื่อยามบุญให้ผลทำให้เกิดปัญญา.mp3