วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๕ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
620324_01_ปกิณกะธรรมขันธ์๕เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.mp3