วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

การยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์จากตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๐ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๐ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์จากตัณหา เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
620329_01_ปกิณกะธรรมการยอมรับนับถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับทุกข์จากตัณหา.mp3