วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๔ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๔ มี.ค. ๖๓-เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
620323_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล.mp3