วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

กำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู(ปกิณกะธรรม ๒๗ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๗ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620208_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจเข้มแข็งในการทำความดีในวันบูชาครู.mp3