วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๘ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620209_01_ปกิณกะธรรมทำบุญความดีต้องไม่ขาดอธิษฐาน.mp3