วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันไหว้ครู (พระเมตตาพร ๒๘ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๘ มี.ค. ๖๓-พระเมตตาพรวันไหว้ครู (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620209_04_พระเมตตาพรวันไหว้ครู.mp3