วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

เห็นโทษของการทุศีล เจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๘ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการทุศีล เจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611216_05_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการทุศีลเจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์.mp3