วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

วัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒)

๗ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒)
620316_03_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย.mp3