วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

องค์แห่งการตรัสรู้(เทศน์ ๑๕ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑๕ มี.ค. ๖๓-เทศน์องค์แห่งการตรัสรู้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)
620324_03_เทศน์องค์แห่งการตรัสรู้.mp3