วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

รักษาจิตให้สงบด้วยการยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๖ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)

๖ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการยอมรับความจริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)
620315_01_ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการยอมรับความจริง.mp3