วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

ร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒)

๗ มี.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒)
620316_01_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี.mp3