วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต(เทศน์ ๒๒ มี.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

๒๒ มี.ค. ๖๓-เทศน์ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
620331_03_เทศน์ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต.mp3