วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข(เทศน์ ๑ มี.ค. ๖๓)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑ มี.ค. ๖๓-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒)
620303_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข.mp3