วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

โลกมีแต่ความวุ่นวายอันเป็นทุกข์ การปฏิบัติแบบบุคคลคนเดียวจึงพ้นได้(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)

๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมโลกมีแต่ความวุ่นวายอันเป็นทุกข์ การปฏิบัติแบบบุคคลคนเดียวจึงพ้นได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)
620405_01_ปกิณกะธรรมโลกมีแต่ความวุ่นวายอันเป็นทุกข์การปฏิบัติแบบบุคคลคนเดียวจึงพ้นได้.mp3