วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

อวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดใจไว้กับความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดใจไว้กับความทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620426_01_ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดใจไว้กับความทุกข์.mp3