วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน(เทศน์ ๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๔ เม.ย. ๖๓-เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620407_03_เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน.mp3