วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

ผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒)
620330_04_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา.mp3