วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก(เทศน์ ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)
610413_05_เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก.mp3