วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

การละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611202_05_ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ.mp3