วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๘ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)
610421_01_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์.mp3