วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)
610413_01_ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี.mp3