วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_04_ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล.mp3