วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)
610412_04_ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์.mp3