วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

จิตตามหาจิตตัง(เทศน์ ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-เทศน์จิตตามหาจิตตัง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_03_เทศน์จิตตามหาจิตตัง.mp3