วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

การสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒)
620414_07_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3