วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)
610412_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ.mp3