วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

ตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_02_ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี.mp3