วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

บวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทยและอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา.mp3