วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

เปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ(นิทาน ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๓-นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
610414_04_นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ.mp3