วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
610411_01_ปกิณกะธรรมการตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว.mp3